Υπηρεσίες

Διαβήτης

Mια ετερογενής νόσος με κοινό χαρακτηριστικό τα υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα…

Όζος Του Θυροειδούς

Όζος  είναι ανώμαλες αθροίσεις  θυρεοειδικών  κύτταρων που σχηματίζουν μια διακριτή μάζα μέσα στον θυρεοειδή…

Παχυσαρκία

Μια σύνθετη νόσος η οποία ορίζεται ως υπερβολική συγκέντρωση λίπους στο σώμα. οδηγεί σε πολλαπλά προβλήματα υγείας …

Υπερθυροειδισμός

H κατάσταση κατά την οποία ο θυρεοειδής αδένας υπερλειτουργεί και παράγει ορμόνες περισσότερες του φυσιολογικού…

Υποθυροειδισμός

Η κατάσταση όπου το σώμα μας δεν έχει επαρκή ποσότητα ορμονών με αποτέλεσμα την επιβράδυνση των λειτουργιών του…

digital medicine

Γνωρίστε την Υπηρεσία digital medicine

Επίσκεψη στον γιατρό  μέσω βιντεοκλήσης ή τηλεφώνου –όταν παρεμβάλλεται μεταξύ τους απόσταση- με σκοπό την βελτίωση της υγείας του ατόμου